Buitenruimte fabriek Haarlem

Voor de verharding en verbetering van een buitenruimte voor een fabriek in Haarlem hebben wij de volgende werkzaamheden verricht

Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft de fabriek op normaal niveau geopereerd. De laadkuil is tijdens de werkzaamheden geen moment gesloten geweest. Transport van- en naar de fabriek heeft hier geen hinder van ondervonden.

Grondwerk buitenruimte fabriek

46 centimeter onder het maaiveld afgraven van 1500 vierkante meter buiten terrein. De vrijgekomen grond hebben wij geëgaliseerd op een naastliggend terrein. Hierna hebben wij het terrein aangevuld met 1200 kuub menggranulaat om een stabiele ondergrond te realiseren voor zowel het werkterrein als een nieuwe toerit. Het werkterrein is hierna afgevuld met een laag van 10 centimeter straatzand dat via laser apparatuur is geëgaliseerd. De toerit is afgevuld met een laag van 5 centimeter asfalt snippers om stof wolken te voorkomen.

Bestrating / verhardingen buitenruimte fabriek

Voor de verharding van dit terrein is er gekozen voor 1440 vierkante meter vloerplaten met een stalen hoekrand. Deze vloerplaten zijn voorzien van het Komo keurmerk voor zware belasting van vracht verkeer.

De vloerplaten zijn aangeheeld op bestaande verharding door middel van het bestraten van 500 vierkante meter klinkers. Dit is gedaan om hoogte verschillen in het terrein op elkaar aan te sluiten.

Afwatering buitenruimte fabriek

Voor de afwatering van dit terrein hebben wij de platen in afschot naar het midden van het terrein gelegd. Over de hele breedte van dit terrein hebben wij lijngoot aangebracht. Dit hebben wij in afschat gelegd richting een zandvangput, welke wij aangesloten hebben op het hoofdriool. Dit zorgt voor voldoende waterafvoer tijdens hevige neerslag.

Gemaakt/geleverd voor dit project

buitenruimte fabriek plaatsen Jumbo blokken
Grondwerk Buitenruimten
buitenruimte fabriek overzicht werkzaamheden
buitenruimte fabriek plaatsen betonplaten
buitenruimte fabriek grondwerk
buitenruimte fabriek grondwerk
buitenruimte fabriek verwijderen asfalt